Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
Numer sesji X sesja - VI kadencja

Załączniki do treści