Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2041
Numer sesji X sesja - VI kadencja

Załączniki do treści