Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia.
Numer sesji X sesja - VI kadencja

Załączniki do treści

  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 869,39 KB)

    Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia.