Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.
Numer sesji VI sesja - VI kadencja

Załączniki do treści