Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.
Numer sesji VI sesja - VI kadencja

Załączniki do treści