Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści