Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie emisji obligacji oraz ustalenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści