Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści