Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zamiaru zmiany nazwy i siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści