Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zamiaru zmiany nazwy i siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści