Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zamiaru utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści