Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zamiaru utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści