Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
Departament Departament Zdrowia
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści