Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Departament Departament Zdrowia
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści