Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści