Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści