Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku.
Departament Departament Zdrowia
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści