Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku.
Numer sesji XLV sesja - V kadencja

Załączniki do treści