Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Departament Departament Zdrowia
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści