Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
Departament Departament Zdrowia
Numer sesji XLV sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści