Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie.
Departament Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Numer sesji XL sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści