Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Departament Departament Zdrowia
Numer sesji XL sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści