Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Numer sesji XL sesja - V kadencja
Czy podjęto Tak

Załączniki do treści