Uchwała Nr 316/4649/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-04

Numer 316/4649/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
Data wydania 2018-09-04
Departament Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Uchwała Nr 316/4649/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913) oraz art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 142/1793/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, wzór wniosku określony w załączniku do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§  3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

  • Załącznik do uchwały (PDF, 96 B)

    pomocniczy wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego