Uchwała Nr 312/4584/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-08-14

Numer 312/4584/2018
w sprawie w sprawie ujęcia w projekcie uchwały budżetowej Województwa Podlaskiego na rok 2019 środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. : „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.
Data wydania 2018-08-14
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 312/4584/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie ujęcia w projekcie uchwały budżetowej Województwa Podlaskiego na rok 2019 środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. : „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm. [1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Zarząd Województwa zobowiązuje się do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 środków finansowych w wysokości nieprzekraczającej 183 500 zł, niezbędnych do zapewnienia wymaganego wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432.