Uchwała Nr 306/4403/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-07-03

Numer 306/4403/2018
w sprawie inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”.
Data wydania 2018-07-03
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 306/4403/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 3 lipca 2018 r.

 

w sprawie inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1, 4, 5, 6 oraz 7  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia spójnej polityki informacyjno-doradczej związanej z propagowaniem w województwie podlaskim żywności wysokiej jakości, przystępuje się do realizacji inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”.

§ 2. Zasady realizacji inicjatywy „Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego” określono w załączniku do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000

Załączniki do treści

  • Uchwała (DOC, 29 KB)

    Uchwała Nr 306/4403/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”.

  • Załącznik do uchwały (DOCX, 14,88 KB)

    Zasady realizacji inicjatywy „Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego” (PCPL).