Uchwała Nr 298/4235/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

Numer 298/4235/2018
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na rok szkolny 2018/2019
Data wydania 2018-05-29
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 298/4235/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 maja 2018 r.

  

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na rok szkolny 2018/2019

 

 

          Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) oraz § 25 ust. 2 statutu Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/97/99 z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży, zmienionej uchwałą nr XIX/130/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r., uchwałą nr XIII/115/03 z dnia 22 grudnia 2003 r., uchwałą nr XXV/309/13 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr XIII/111/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusz organizacji Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.