Uchwała Nr 298/4232/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

Numer 298/4232/2018
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok szkolny 2018/2019
Data wydania 2018-05-29
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 298/4232/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia  29 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Edukacji Nauczycieliw Suwałkach na rok szkolny 2018/2019

 

 

   Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2018 r. poz. 913)  oraz  § 16 ust. 2 statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/435/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zmienionej uchwałą nr XL/472/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą nr XXVI/328/13  z dnia 22 marca 2013 r. oraz uchwałą  nr XIII/112/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusz organizacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.