Uchwała Nr 295/4176/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-22

Numer 295/4176/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Data wydania 2018-05-22
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 295/4176/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku        

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm. [1]) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1222 z późn. zm.[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 czerwca 2018 r. przyznaje się Pani Magdalenie Joannie Borkowskiej - Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku wynagrodzenie miesięczne w wysokości
17 300 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

[1] zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i z 2018 r., poz. 130,

[2] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2371.