Uchwała Nr 264/3677/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-29

Numer 264/3677/2017
w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Data wydania 2017-12-29
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 264/3677/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1222), uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. przyznaje się Panu Adamowi Szałandzie - Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wynagrodzenie miesięczne w wysokości 19 400 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.