Uchwała Nr 262/3651/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-19

Numer 262/3651/2017
w sprawie ogłoszenie naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
Data wydania 2017-12-19
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 262/3651/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenie naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

 

        Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz w związku z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 202/2671/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie podpisania Umowy o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w okresie 20.12.2017 r. – 31.01.2018 r.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.