Język migowy

Lista aktualności

 • Uchwała Nr 300/4278/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

  2018-06-18 11:53:41

  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 298/4204/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2018 rok na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim

 • Uchwała Nr 299/4245/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-05

  2018-06-18 11:47:03

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-446-ARiMR/2/z „Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach/błędach w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020”.

 • Uchwała Nr 298/4199/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-18 11:46:53

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-472-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”.

 • Uchwała Nr 298/4198/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-18 11:46:45

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-442-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działań „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”.

 • Uchwała Nr 298/4197/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-18 11:46:33

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-475-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

 • Uchwała Nr 298/4196/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-18 11:46:19

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-477-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

 • Uchwała Nr 298/4195/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-18 11:45:00

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-473-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”

 • Uchwała Nr 298/4194/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-18 11:44:09

  w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-443-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działań „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”