Język migowy

Lista aktualności

 • Petycja w sprawie możliwości uzupełnienia składu Zarządu Województwa Podlaskiego o przedstawiciela Suwałk

  2019-06-13 11:47:25

  Petycja w sprawie możliwości uzupełnienia składu Zarządu Województwa Podlaskiego o przedstawiciela Suwałk

 • Uchwała Nr 47/682/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-11

  2019-06-13 10:38:36

  Dotyczy częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-12 14:46:31

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego

 • Uchwała Nr 33/444/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-04-09

  2019-06-12 14:46:30

  W sprawie zorganizowania i przeprowadzenia naboru Partnera do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-12 14:46:30

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-12 14:46:30

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2041

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-12 14:46:30

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-12 14:46:30

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.