Język migowy

Lista aktualności

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:42:04

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:33:43

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:33:38

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:28:25

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:24:14

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:24:03

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:24:03

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-04-18 11:24:03

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”